Sáng nay nhận Kèo GALAXY Grand Prime SM-G530W xách tay từ Canada về Unlock + Nạp Tiếng Việt.
Unlock thì quá đơn giản, khỏi cần Root, anh em cứ lôi Z3x ra múc Done trong vòng 1 nốt nhạc nhé !

Log :
UNLOCK INSTRUCTIONS:
Micro-USB cable:
1. Phone must be powered on.
2. Type *#0808# and select 'DM+MODEM+ADB'.
3. Type *#9090# and choose 'DM/DUN over HSIC'.
4. Reboot phone.
Or use 'Activate Diag' function from 'Repair' tab.
5. Connect USB...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]