Em có con LG G3....Máy bật lên bình thường nhưng khi nào tối màn hình thì bấm nút nguồn không lên,nhiều lúc lại sọc.Phải tháo pin ra bật lại mới lên..Đã test màn hình mới nhưng không được..Nhờ anh em giúp đỡ ạ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]