đang cần file này a e nào có săn up host fshare giúp e,thks
N920KKKU2AOK5_N920KKTC2AOK5_KTC.zip

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]