như tiêu đề em có con viettel v8501 mất âm thanh lạc lại ic audio đã ok,nhưng giờ nó lại báo nhiệt độ cao và bị đơ cảm ứng .ae đã làm qua bệnh này rồi xin hãy giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]