khách nói tự dưng bị mất imei bb.mọi chức năng khác vẫn bình thường.e đã restore lại nên 9.2 chạy 99% báo lỗi 48.kinh nghiệm ip còn gà chưa dám làm từ đâu.ae làm qua xin chỉ giáo với ạ.thaks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]