Sony zr so-04e lên quốc tế Android liplop 5.1 ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]