Tình hình là nhận Khách Cây SM-G920F Treo Logo (Lên vài giây chớp tắt - tự Restart) .
Lấy Stock đập vào Odin chạy 99% Fail . Thử đi thử lại Stock cao nhất vẫn ko xi nhê, đều Fail ở 99%.
Loay hoay một hồi cũng xác định đc nguyên nhân ! Xã Stock ra, bắt đầu vọc, rồi Build lại ! Flash Ok.

Vài hình ảnh Done : (Con này Stock Full 100 % Tiếng Việt anh em nhé !)

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]