như tiêu đề e nhận con 5360 k nhận thẻ tổng trở đầy đủ hết và đã làm theo hình của gg mà vẫn k được mong các a giúp với thank ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]