Các bác cho em hỏi chút với
4S đang 9.2 bây giờ có cách nào xuống 6 được không nhỉ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]