Nhận máy treo logo reset không lên kiếm file về flash ok không có tiếng việt nên dich rồi read lại cho anh em xài
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]