nhận cây nokia x2 rm 1030 mất míc máy rớt nước đã qua thợ sửa chửa các chân tiếp xúc míc đả dức hết ,anh em có giải pháp hay có shematic con này xin giúp ,thanks all anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]