tình hình là e nhận khách con 520 không nhận sạc, gỡ bỏ ic 4 chân và câu tắt đã sạc được nhưng nạp pin hơi châm.
a/e ai có sơ đồ cho em xin để ngâm cứu . hoặc có cách nào chỉ giúp .. cảm ơn

Chú ý : Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]