máy bị treo logo ai có xin share cho e ạ 0942202227

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]