nhưng tiêu đề mình nhận khách mở ra thì những con trong ô màu Đỏ mất hết (4 con) riêng con ic kính lại mất cả chân lên không câu đc, bác nào biết chỉ giúp mình cảm ơn trước[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]

- - - Updated - - -

Mạch mình đo vẫn thông ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]