e đo chở đủ cả ,,v cũng đủ luôn mà k có camera sau ,,e mới vào nghề trưa có kinh nghiệm ..ae cao tay jup e với ạ ,,e cảm ơn ..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]