show tool nhỏ anh em xem cho vui - đội quân test tool LH nhận tools để test để phát triển hơn .thanks
thanks anh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] . v. .v...... đã hỗ trợ để hoàn thành tools này .
video hơi mờ anh em thông cảm nhé.
test thử n900a ver 4.4.2 chỉ hơn 10p là xong - cả chép file từ phone ra và việt hoá - fix - build .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]