Chào các bạn, rom mình cũng giống như Rootbox hay CM. Mình build 100% từ source với các chỉnh sửa cho Galaxy Ace 2
YÊU CẦU:
Chạy Jelly Bean 4.1.2 hoặc 4.2.2(bất cứ ROM nào)
Có kinh nghiệm trong up rom nhất là đây là ROM AOSP

Cài đặt:
Boot vào Recovery
flashCWM *
Wipe data/cache/dalvik...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]