nhận cây máy của khách quen lắp pin tự lên nguồn,gỡ R14 nối tắt ok hết bệnh quay ra máy không nhận sim nữa. Không hiện ICCID,imei và mọi thứ khác vẫn đủ cả,đo trở kháng chân sim vẫn tốt ai có cao kiến gì chỉ mình với đang hoang mang quá.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]