máy sạc nóng máy e tháo con U502 ra với con tụ C446 ra là nó treo z un e thấy z đóng lại là dính chưởng un!ae nào làm qua pan này xin giúp đỡ thanks nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]