Trong bối cảnh kinh doanh quốc tế, nội dung của tài liệu kỹ thuật chính xác là yếu tố quan trọng quyết định trong sự thành công của sản phẩm tại thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. Một bản dịch thông số kỹ thuật, bằng sáng chế hay hướng dẫn vận hành không chính xác có thể không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và thương hiệu của công ty - nó còn có thể gây ra các tai nạn không lường trước được. Tưởng tượng xem một bản dịch sách hướng dẫn an toàn từ tiếng Nhật Bản không chính xác có thể gây...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]