như tiêu đề em nhận khách con s23 treo logo bác nào có file con AVIO Sen-S23 flash bằng SP_flash tool ko cho em với thank

- - - Updated - - -

ai đi ngang qua giúp em với em hẹn khách 11:00 qua lấy dùi :huhuhu:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]