máy móc bây giờ cũng rẻ mạt rồi . đưa phương án lên cũng xin phép mấy anh lớn vì mất chỗ kiếm ăn . cũng đã làm vài em theo phương án này thấy OK chưa thấy khách mang lại kêu gì nên chia sẻ
-4S bật nguồn lên dùng khoẳng 5 phút tự reset
1 / trước tiên vẫn à thay cho em nó quả PIN không được thì mới làm phương án 2
2 / làm như hình
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]