nhận em này rơi nước sấy ok khách dùng 2 hôm quay lại bảo ko lên kiểm tra vẫn hiện thị bị mất đèn màn hình ,lu bu 1 lúc cũng lấy được lúa , mất đèn cũng rất nhiều nguyên nhân đây chỉ là 1 trong muôn vàn ,ae gặp kèo thì áp dụng thử xem ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]