Nhận biết [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Accouunt google trên điện thoại samsung là một trong những tính năng cần thiết giúp người tiêu dùng bảo mật dữ liệu tốt hơn, Nhưng khi sau khi khôi phục cài đặt gốc, wipe data, hard-reset, factory reset hoặc nâng cấp phiên bản mới thì máy hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản Samsung Account, nếu kiểm tra ở Download...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]