Tình hình la em nó mất hết tất cả âm thanh và mic, minh đã vệ sinh sạch sẽ rồi sử lý luôn phần tai nghe vẩn không dc. Mình tháo hết các con tu đen của phone vẩn ko hết. Tháo phone va chân sạc cũng not ok. Anh em nào làm wa cho mình xin ý kiến. Thanks ae 4r đã quan tâm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]