Mình kiếm file trên mạng dow về giải nén toàn lỗi..ae có file cho mình xin...file flash qua tool..thanks ae nhiều :045:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]