moi mua con 5 có icloud ,hiện em reset quên mật khâu máy gui về mail em làm hết các buoc ok toi chông nhập id thì máy không vào dc mà không báo gì luôn ae có cách nào khác khong giúp e 1 tay thanhk

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]