Hiện tại em nhận lại 1 con 620 khách..đã qua thợ bị mất sạc..em đã làm ok..nhưng do khách up wwin 10 dở dang bị treo tiếp bánh răng lumia.. Căm uSb không nhân..thay mat con ic kinh Z3301 chay thang vao ic Ram..ai co cách nào cau em no không xin chi giao a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]