Nhờ AE giúp!
Tình hình là nhận máy IP4 Lock AT&T có iCloud không biết pass. Mình mua QT cho máy OK nhưng không active mạng được.
Đã Jailbreak máy - Thử thoát ẩn icloud nhưng không đc...Mình xác định là mò chơi nên AE giúp vài ý kiến vọc em nó!
Cảm ơn AE!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]