Rom gốc QSmart S21 test ok,tải về giải nén flash thôi nhé đã test máy treo logo flash xong ok.
(Rom này là rom dùng cho Imobile i-Style 7 nhưng vẫn dùng cho Qsmart S21 bình thường)
Link tải rom:
Driver :

Tool:

pass:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]