do NokiaSoftwareUpdaterForRetail_4.3.2 không cho chạy nữa ,thằng Nokia Software Recovery Tool cũng không support lumia nữa
nên kiếm tool này cho ae tay không bắt giặc

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
tool này support cả HTC và LG thì phải vì mình dùng box nên cũng chưa dùng thử tool này

ae lấy về dùng có gì cho ỳ kiến nhé

nguồn : sưu tầm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]