anh em xem dùm em iphone 4s [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

mất 2 con khoan tròn màu đỏ có liên quan đến mạch hiển thị ko nhỉ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]