Gặp con 4s wifi yếu. thay ic wifi xong lắp màn hình thì thấy đen xì. mất luôn hiển thị tháo nắp *** sau ra bóng đèn vẫn có. ae nào đã gặp qua xin giúp em với.....
Thanks all :huhuhu::huhuhu:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]