Nhận cây nokia 222 rm1136.máy bị rơi đất mất nguồn,tháo kt thì bị bong chân pin và bong luôn lòng cpu.em đã hàn lại chân pin máy lên nguồn gọi tới ok.nhưng bị liệt phím 123 - * 0 thăng - qua phải - xuống - tùy chọn và nút gọi.đã đóng lại cpu nhưng vẫn không được.đo thì bị đứt đường không có tổng trở.tìm sơ dồ nhưng chưa có,Ae ai đã làm qua hoặc có sơ đồ mạch phím giúp em với.hoặc có main xác đo giúp em với ạ. :thanks:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]