Rom không cá nhận hóa chỉ nạp tiếng việt.
Đã root sẵn
Định dạng rom .tar flash qua odin
Có thể up lên từ bất cứ 1 bản rom nào.HÌNH ẢNH


[COLOR=rgb(0, 0,...[/FONT]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]