e mới nhận 1 cây 6300 bị liệt bàn fim lúc bấm được lúc không . e đã thay ic fim zin khác rồi mà vẫn không bấm được . áp chân bàn fim e đo đầy đủ hết . còn cách nào nữa không ai biết giúp e với tks các a ạ


Chú ý : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]