rảnh rỗi chia sẻ cho a,e gặp kiếm cháo vì dòng này hiện xuất hiện khá nhiều và tình trạng chung là virut an doi giờ rất nhiều

đây là rom mình backup từ máy sống ra đã test ok nên chia sẻ cùng a,e bác nào biết rồi đừng quăng gạch [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
rom & tool 1 link cho tiện a,e : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link tồn tại 1 tuần a,e lưu ý chúc thành công


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]