em có máy 4s sau khi về chế độ nghỉ thì không mở được màn hình nữa nhưng vẫn đổ chuông khi nhận cuộc gọi,em tháo pin ra gắn lại thì bình thường nhưng về chế độ nghỉ lại không lên mở được lên màn hình nữa.anh em nào làm qua bệnh này rồi xin chỉ giáo em với.
em cảm ơn nhiều ạ!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]