ip5g đã qoa tay ng khác làm ,e nhận thì đã bi đục mất Q2 và câu 3 chân ở gữa vào nhau rồi ,,bây giờ có giải phấp gì làm k ạ ..bênh e nó là cắm sạc k có hiện tượng gi .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]