Bước 1 (Mở Main Menu)
-Lệnh *#0011#
Chọn Menu > Chọn Back
Chọn Menu > Key Input > Nhập "Q" > Bấm Ok
Chọn Menu > Key Imput > Nhập "0000" Bấm Ok
( Chờ 5 Giây Tới 10 Giây Xuất Hiện Main Menu Chiến Tiếp)

Bước 2 ( Mở Nhận Sim GSM)
Chọn UE SETTING&INFO MENU > SETTING > PROTOCOL > GCF GSM/GPRS/WCDMA ON
===>> Tắt Máy Bỏ Sim Vào Mở Máy Hihi Nhận Sim 100%

Bước 3 ( Chọn Băng Tần GSM)
SETTING>CONNECTIONS>MORE NETWORKS > MOBILE NETWORKS > NETWORK MODE > LTE-wCDMA-GSM
===>> Chờ 30 Giây...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]