Con này ver 4.4.2 UEU0ANH1 hiện tại chưa có tool nào root được nên khỏi mong gọi hồn.File được buil tar no root, không cá nhân hoá, flash qua odin trong vòng 2 phút


...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]