ae ai có file này cho mình với ạ nhận máy ko vào được menu ạ mở khóa tất cả các phím ko bị liệt nhưng khi chọn vào menu thì nó lại bật ra luôn ko vào cài đặt gốc được , dùng tool fomat báo lỗi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]