như tiêu đề trên em có nhận được cây iphone 5 mất hết camera trước và sau
em đã thay u17 mà vẫn vậy nay lên nhờ ae làm qua giúp cho em 1 tay với ak xim cảm ơn mọi người ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]