Đây là link tải em thích nhất. Nó đầy đủ những file máy samsung trên thị trường. anh em ai chưa biết thì vào tải file mình cần nhé. một chút chia sẻ mong ai biết rồi đừng nói lời cay đắng.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ( em để sẵn XXV là việt nam cho dễ )

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]