EFS là một thành phần khá quan trọng của các thiết bị, nó chứa một số thông tin cơ bản liên quan đến đặc tính thiết bị như : Address MAC Bluetooth, Address MAC wireless, code sản phẩm (nv_data.bin) và Address MAC IMEI rất quan trọng trong (nv_data.bin)
- Các tham số cho thiết bị như thông tin tài khoản của bạn (số điện thoại, vv), các thông số dữ liệu dự phòng, và còn những thứ khác....
Nếu mất phân vùng EFS thì hậu quả như thế nào thì chắc anh em thợ đều đã biết rồi hen !

Vào...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]