Tham gia diễn đàn cũng khá lâu rồi mà chưa có đóng góp gì nhiều cho 4rum, nay mình xin chia sẻ đến anh em em hàng gọi là khá "hot" trong thời gian gần đây, đó là Stock Full File G928AUCU1AOGG 5.1.1 , dùng để cứu máy bị treo logo hay gì gì đó tùy nghi mấy bạn sử dụng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Độ "hot" của nó thì các bạn có thể tự tìm hiểu. Do vậy nhằm giúp cho 4rum càng phát triển và vững mạnh hơn, anh em chịu khó sinh hoạt 4rum thường xuyên hơn để kiếm VG nên mình sẽ đặt 1 giá trị VG nhất...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]