Em mới nhận được A820l dùng hết pin nhanh,máy pin yếu mất nguồn sạc không lên.Phải tháo pin kích mới được,đã thay pin khác,chạy rất nhiều rom vẫn vậy.Em bung máy ra thì máy còn rất mới.Ai gặp rồi chỉ em với,cảm ơn các sư phụ trước.:leuleu4:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]