Nhận con LG H443 mở mạng tiếng việt root xong giờ nó treo logo mà tìm không có file
Anh em ai có file con này giúp em phát có hậu tạ
Thông tin máy
IMEI 357494062660737
SERIAL 510CYWC266073
MODEL LGH443

Thanks anh em quan tâm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]