Nhận con WING củ chuối này mình flash qua 1 file bằng tool mà nó báo lỗi...chắc do file lỗi..ae có file cho mình xin nhé,,thanks ảe nhiều !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]