Như tiêu đỀ em nhận máy trong tình trạng treo cáp đĩa resto báo lỗi -1.mong ae chỉ bảo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]